Patenty

Patenty Jozefa Murgaša registrované v USA (1904 – 1911) pod reg.číslami:

 • 759 825 „Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu”
 • 759 826 „Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou”
 • 876 383 „Zariadenie na výrobu elektromagnetických vľn”
 • 917 103 „Výroba iskrových frekvencií zo zdroja prúdu bez prerušovačov”
 • 848 675 „Vlnomer”
 • 860 051 „Podzemná bezdrôtová telegrafia”
 • 848 676 „Elektrický transformátor”
 • 915 993 „Bezdrôtová telegrafia”
 • 917 104 „Detektor magnetických vľn”
 • 930 780 „Magnetický detektor”
 • 1196 969 “Spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií zo striedavého prúdu”
 • 9 726 „Vylepšený vynález 1 196 969 reg. V USA” udelený v Anglicku v.r.1907
 • 1 001 975 „Prístroj na výrobu elektrických oscilácií”
 • l,034 739 „Naviják na rybársky prút”/1912/
 • Spolutvorca 2 vynálezov dôležitých vlastností týkajúcich sa elektrických oblúkových lámp/1910/

Jozef Murgaš a jeho prístroj na výrobu elektromagnetických vľn